Wat doet INNOW

INNOW is hét middelpunt van zorginnovatie in de Drechtsteden

Wij zorgen voor inspiratie, kennis en verbinding. INNOW stimuleert samenwerkingen tussen zorg, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven, met als doel meer toegepaste innovatie voor gezondheid, zorg en welzijn binnen de Drechtsteden.

Onze aandacht gaat daarbij uit naar de volgendedrie pijlers:

(1) Leefstijl en preventie

(2) Duurzaam werken en

(3) Zorgtechnologie.

Op deze pagina lees je wat INNOW doet, organiseert en of de samenwerking opzoekt.

Inspiratie, kennis en verbinding

We zetten de innovaties uit de regio in het zonnetje, innoveren is een kunde, het is experimenteren, lef hebben en doorzetten en in onze regio kunnen we dat!

Inspiratie - Het middelpunt van zorginnovatie

Delen van kennis

Verbinden in én met de regio

Langer Slimmer thuis

Jouw thuis, dat is de plek waar jij je veilig, comfortabel en zelfstandig voelt. Door het slimmer te organiseren kan je langer van je eigen thuis genieten. Slimmer vraagt luisteren naar wat nodig is, samen proberen, bedenken, maken en leren samenwerken met elkaar en (nieuwe) technologieën. Dit doen we nu zodat we langer slimmer – en fijn –  thuis zijn.

Samenwerking Hello 24/7 en het Albert Schweitzer ziekenhuis

Technologische hulpmiddelen in de wijk ism gemeente Dordrecht, Da Vinci College en Thuisleefgroep

Duurzaam werken

De druk op zorg- en welzijnsprofessional is enorm en zal toenemen. Hoe kun je ervoor zorgen dat zij blijven werken in zorg & welzijn én hoe kun je nieuwe aanwas creëren (onderwijs).

Behoud van werk, van een eenvoudige vraag naar een waanzinnig relevant project!

Leefstijl en leefomgeving

Gezond leven begint bij een gezonde levensstijl en een fijne omgeving om te wonen en te werken. Binnen dit thema zoekt INNOW met haar partners en de regio naar oplossingen en samenwerkingen om dit te behalen.

Meten luchtkwaliteit door Gecon, Albert Schweitzer ziekenhuis en gemeente Dordrecht

Lab Positieve Gezondheid in Sterrenburg ism CareerBoost

Opstart Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid