INNOW

INNOW is hét middelpunt van zorginnovatie in de Drechtsteden

INNOW verbindt kennis en expertise vanuit zorg, onderwijs en regionale overheden en maakt nieuwe innovatieve experimenten binnen de regio mogelijk. Zo werken wij aan een gezonde regio.

Wij streven naar een community waarin professionals uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de overheid samenwerken. Samen bedenken we innovatieve oplossingen om de zorgkloof te dichten om zo kwalitatieve, betaalbare zorg te waarborgen. Door middel van innovatieve projecten dragen we bij aan het verbeteren van de toegang tot de zorg en de gezondheidsresultaten voor iedereen in onze regio.

INNOW helpt je verder. Neem vooral contact met ons op!

Nieuws

Studenten helpen INNOW verder

Studenten van de Hogeschool Rotterdam hielpen het INNOW team met het aanscherpen van de positionering en ontwikkelden na uitgebreid onderzoek een nieuwe missie en visie.

Lees meer

Nieuw seizoen van onze vodcast!

Na de vele positieve reacties die we ontvingen op onze eerste 5 vodcasts, hebben we besloten een vervolg te geven met 5 nieuwe vodcasts!

Lees meer
Meer nieuws uit de Drechtsteden

AGENDA Wat gebeurt er in de regio?

In de regio Drechtsteden-Gorinchem worden veel interessante bijeenkomsten georganiseerd over innovatie voor gezondheid, zorg en welzijn. INNOW zet ze allemaal bij elkaar, zodat je op de hoogte bent waar en wanneer je iets kunt bezoeken.

Bekijk de agenda in de regio
Inspiratie, kennis en verbinding

INNOW verzamelt het regionale innovatie nieuws op haar website en LinkedIN. Daarnaast is INNOW ook echt een verbinder (spin in het web) in de regio en initieert diverse samenwerkingen en projecten. INNOW is daarmee het middelpunt van zorginnovatie in de Drechtsteden

Zorginnovatiecentrum Drechtsteden

INNOW heeft het Zorginnovatiecentrum Drechtsteden opgericht. Op het Leerpark in Dordrecht dichtbij het onderwijs van het Da Vinci college en midden in de regio is iedereen welkom.

Lab Positieve Gezondheid Drechtsteden

CareerBoost gaat dit Lab opzetten om samen te werken aan vraagstukken in de wijk Sterrenburg (Dordrecht) om positieve gezondheid te bevorderen.INNOW is sparringpartner en verbinder naar partners en financieringsmogelijkheden.

Leefstijl coalitie Zuid-Holland Zuid

INNOW is steun in de rug voor het initiatief van de Leefstijl Coalitie Zuid-Holland Zuid. INNOW is betrokken bij opzet, het meelezen, verkennen op financiering en koppelen aan landelijke partijen.

Experiment regionale kennisdeling rond innovatieve hulpmiddelen

INNOW zet een experiment op voor regionale kennisdeling om zorghulpmiddelen toegankelijker en overzichtelijker te maken. Dat doen we samen met de Thuisleefgroep.

Wat doet
INNOW?

INNOW zorgt voor inspiratie, kennis en verbinding. Dat doen we door inspirerende verhalen uit de regio te delen, de smeerolie te zijn voor nieuwe innovatieve samenwerkingen en het bij elkaar brengen van het netwerk. Daarnaast helpen we om innovaties de eerste push te geven zodat ze kunnen landen in de regio.

Lees meer over wat INNOW doet

Daarom doen we dit!

Inspiratie, kennis en verbinding

We zetten de innovaties uit de regio in het zonnetje, innoveren is een kunde, het is experimenteren, lef hebben en doorzetten en in onze regio kunnen we dat!

1. Leefstijl en preventie

Gezond leven begint bij een gezonde levensstijl en een fijne omgeving om te wonen en te werken. Binnen dit thema zoekt INNOW met haar partners en de regio naar oplossingen en samenwerkingen om dit te behalen.

2. Duurzaam werken

De druk op zorg- en welzijnsprofessional is enorm en zal toenemen. Wij onderzoeken met onze partners in de regio naar oplossingen. hoe kunnen we meer leerlingen en studenten enthousiasmeren voor de zorg en hoe zorgen we dat we beginnende zorgprofessionals binden en boeien? Welke rol kan onderwijs daarin spelen?

3. Zorgtechnologie

Er zijn veel technologische ontwikkeling in zorg en welzijn, maar deze vinden niet altijd hun weg naar de werkvloer. Vaak omdat de werkvloer niet is betrokken en onduidelijk is welk probleem wordt opgelost. Wij draaien het om; we beginnen bij het probleem van professionals en zoeken met onze partners in het bedrijfsleven en/of het onderwijs naar oplossingen.

Waarom doet INNOW dit?

De zorg staat de komende jaren voor enorme uitdagingen. INNOW gelooft dat je die uitdagingen alleen door samen te werken kan oppakken. Dus INNOW verbindt inwoners, zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven. INNOW zorgt voor inspiratie, kennis en verbinding met een focus op drie gebieden: (1) Leefstijl en preventie, (2) Duurzaam blijven werken en (3) Zorgtechnologie.

Meer weten over onze projecten?

Wie is INNOW?

INNOW (een samentrekking van de woorden ‘Innovation’ en ‘Now’) komt voort uit de zogeheten Regio Deal Drechtsteden. Het onderwerp Zorginnovatie was een van de programmalijnen binnen het thema ‘Toegepaste Innovatie’ van die Regio Deal. Na het aflopen van de Regio Deal is Hoger Onderwijs Drechtsteden ingestapt en levert zij de programmamanager. Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Gemeente Dordrecht zijn nog steeds aan boord als ‘founding fathers’.

Benieuwd naar onze partners?
InnovatieFabriek
Quadraet
Gecon
Hello 24/7
Thuisleefgroep
Dare2Cross
DrechtZorg