Nieuwsbericht

Studenten helpen INNOW verder

Vijftien weken geleden is INNOW een samenwerking aangegaan met vier studenten van de Hogeschool Rotterdam. Deze studenten hadden als doel om te werken aan scenario’s waarmee de toekomstbestendigheid voor INNOW kon worden gewaarborgd. De afgelopen weken hebben zij hier hard aan gewerkt en mooie resultaten geboekt.

 

De opdracht voor de studenten was het nadenken over toekomstbestendigheid, als onderdeel van hun ‘business booster’ in het tweede deel van hun derde jaar. De studenten volgen de opleidingen Global Marketing & Sales en Bedrijfskunde. Samen hebben ze, na uitgebreid onderzoek waaronder het houden van interviews met diverse externe betrokkenen, drie strategieën ontwikkeld. Uiteindelijk is er gekozen voor het formuleren van een nieuwe, concrete missie en visie, met bijbehorende doelstellingen en de eerste implementatie daarvan in de vorm van 3 ‘’personas’’.

 

Met trots delen we onze nieuwe missie & visie, die je ook terugvindt op onze hoofdpagina:

 

Missie

Wij verbinden kennis en expertise vanuit zorg, onderwijs en regionale overheden waardoor wij nieuwe innovatieve experimenten binnen de regio mogelijk maken. Zo werken wij aan een gezonde regio.

 

Visie

Ons uiteindelijke doel is om een duurzaam gezondheidslandschap te creëren dat klaar is voor de uitdagingen van vandaag én morgen. Dit doen wij door het streven naar een community waarin professionals uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de overheid samenwerken. We bedenken innovatieve oplossingen om de zorgkloof te dichten en om zo kwalitatieve, betaalbare zorg te waarborgen. Innovatieve projecten dragen bij aan het verbeteren van de toegang tot de zorg en de gezondheidsresultaten voor iedereen in onze regio.